Ronde 6

Bekijk aandachtig alle filmpjes, op het einde worden 3 schiftingsvragen gesteld

Opdracht 6

Tot slot nog een laatste filmpje. Kijk goed, want er ontbreekt iets…

TIP 1: Er bestaan 11 leestekens in onze taal. Je kreeg er maar 10 te zien. Welk ontbreekt er?

TIP 2: https://www.vlaanderen.be/taaladvies/leestekens

Kraak de code

Geef hier je code, woord of teken in. Als je het juist hebt dan verschijnt hier een filmpje en een link naar de volgende opdracht.

The matrix GIF on GIFER - by Samuramar